Region Stockholm Tillägg till avtal

Tillägg till avtal

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Tillägg av produkt i befintligt avtal gällande "Instrument och reagens för akut nukleinsyrapåvisning av clostridium difficile, influensavirus A, B, RS-virus och norovirus"

Under punkt IV 1.1 redogör vi för varför detta förfarande är förenlig med gällande bestämmelser. Av utrymmesbegränsande skäl har denna redogörelse behövts kortas ned något. Den fullständiga redogörelsen finns att hämta i TendSign.

Tillägg av produkten "Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV Plus i befintligt avtal med Cepheid AB gällande "Instrument och reagens för akut nukleinsyrapåvisning av clostridium difficile, influensavirus A, B, RS-virus och norovirus"

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-28