Region Stockholm Temporärt Uppdragsavtal gällande busstrafik i Nacka och Värmdö (E36X)

Temporärt Uppdragsavtal gällande busstrafik i Nacka och Värmdö (E36X)

Region Stockholm Trafiknämnden, Stockholm

SL:s nuvarande avtal avseende busstrafik i områdena Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort

löper ut 2023-08-20. En ny upphandling har genomförts och tilldelningsbeslut meddelades 2021-10-19.

Anbudsgivaren Nobina Sverige AB tilldelades båda kontrakten, men tilldelningsbeslutet överprövades och

processen pågår alltjämt i domstol. Trafikförvaltningen har fört diskussioner och förhandlingar med såväl Nobina

som den befintliga leverantören Keolis Sverige AB. Busstrafik i de aktuella områdena är en samhällsviktig

service vilket gör att det är nödvändigt att teckna tillfälliga avtal för att säkra trafiken. Nu gällande trafikavtal

saknar avtalsenlig möjlighet till förlängning. Detta innebär att en tillfällig avtalslösning måste finnas på plats

innan nuvarande avtal löper ut och gälla tills ett nytt avtal är på plats.

Uppdraget innebär att utföra kollektiv busstrafik i området Nacka/Värmdö på uppdrag av och enligt

närmare specifikation från AB SL. Uppdraget innefattar trafik med mer än 300 fordon och innebär också att

uppdragstagaren ska planera trafiken och informera resenärer om utbudet.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer