Region Stockholm Teknisk bevakning 2022, SLL1622

Teknisk bevakning 2022, SLL1622

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Region Stockholm upphandlar ramavtal med upp till 10 leverantörer avseende teknisk bevakning, 2+2 år kombinerad typ med rangordning och förnyade konkurrensutsättningar vid vissa förutsättningar. Avser byggtekniska skalskydd, passerkontroll, porttelefon, inbrottslarm, bråk- och överfallslarm, personlarm, kamerabevakning CCTV, brand- och utrymningslarm och överordnade system. Partnerkontrakt nyckelservice, jourservice, löpande besiktningar installationer, avhjälpande kan avropas. Entreprenadkontrakt ABT06 kan avropas.

Region Stockholms huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Regionen står även för den långsiktiga planeringen för regionen, skapar förutsättningar för tillväxt samt bidrar till kulturen i länet.

Region Stockholm upphandlar upp till 10 ramavtal för teknisk bevakning, 2+2 år kombinerad typ med rangordning och förnyade konkurrensutsättningar vid vissa förutsättningar. Avser byggtekniska skalskydd, passerkontroll, porttelefon, inbrottslarm, bråk- och överfallslarm, personlarm, kamerabevakning CCTV, brand- och utrymningslarm och överordnade system. Partnerkontrakt nyckelservice, jourservice, löpande besiktningar installationer, avhjälpande kan avropas. Entreprenadkontrakt ABT06 kan avropas. Takvolym 207MSEK.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN2022-0025