Region Stockholm Tandregleringsvård för barn och ungdomar

Tandregleringsvård för barn och ungdomar

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva tandregleringsvård för barn och ungdomar. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/avtal-vardval-lov/lov-vardval-stockholm/tandregleringsvard-for-barn-och-ungdomar/

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2021-1429