Region Stockholm System för elektrofysiologi, 3D mapping

System för elektrofysiologi, 3D mapping

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Upphandlingen avser 2st. system för 3D mapping för visualisering, navigering och insamling av elektroanatomiska punkter, av fabrikat Abbott, genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU (2016:1145) 6 kapitel 14§ pkt 2 och avtal föreslås tecknas med Abbott Medical Sweden AB för leverans av dessa. Anskaffningen avser EnSite X system, till Medicinsk Enhet (ME) Kardiologi inom elektrofysiologi för att bl.a. förbättra kvaliteten vid ingrepp med behov av speciella kateterval och öka möjlighet att skräddarsy optimala tekniska lösningar för patientens individuella behov. Systemen kommer att användas som komplement till befintliga CARTO (fabrikat Biosense Webster), och möjliggör ökad konkurrens då vi nu anskaffar system som medger användande av katetrar från olika fabrikat.

ME Kardiologi bedriver en av Europas största verksamheter inom kardiell elektrofysiologi. År 2022 utfördes 1671 elektrofysiologiska ingrepp på ME:s laboratorier, 1512 av dessa med ablationsbehandling, varav 1099 mha Carto. 3D mapping är ett system som möjliggör katetermanövrering i en 3D-modell av hjärtat. Metoden ökar precision, lyckandefrekvens och minskar behovet av röntgengenomlysning samt risk för komplikationer. Systemen möjliggör detaljerade mätningar av de elektriska förhållandena i hjärtat, att markera genomförda ablationsapplikationer, att analysera ursprung och utbredning av arytmier, att koppla 3D mappen online till transesofagealt hjärt-UL, mm. Nya system behövs för att kunna förbättra kvaliteten vid ingrepp med behov av speciella kateterval, öka möjlighet att skräddarsy optimala tekniska lösningar för patientens individuella behov, t.ex vid ingrepp hos barn el. ingrepp med kryotermisk energi samt att öka verksamhetens robusthet vid ev. tekniska och/eller leveransproblem.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-3004