Region Stockholm Steg 2, Handledning av personal. Rosenlunds Mödravårdsteam, KBT

Steg 2, Handledning av personal. Rosenlunds Mödravårdsteam, KBT

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde inbjuder er att delta i Steg 2 i det dynamiska inköpssystemet (SLSO 19-910) av handledning för personal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2024-05-08

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SLSO 24-1335