Region Stockholm Spelet om arbetsmiljön

Spelet om arbetsmiljön

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Direktupphandling av Arbetsmiljöutbildning med tillhörande kunskapsspel ("Spelet om arbetsmiljön") enligt 19a kap. 5 § 2 p. LOU.

Till köpet ingår rättigheter till branschspecifika frågor som inte erbjuds på marknaden och utbildning av arbetsmiljöspecialister samt allt material för att kunna utbilda i egen regi. Detta kan endast tillhandahållas av leverantören Zober Arbetsmiljö AB och således föreligger omständigheter i enlighet med 6 kap. 14 § 3 p. LOU vilket föranleder att avtal ingås direkt med Zober Arbetsmiljö AB.

Avtalet kommer att omfatta:

* Utveckling och planering av ett kundanpassat arbetsmiljöspel för Karolinska sjukhuset

* Genomförande av 40 endagsutbildningar

* Föreläsare vid 40 utbildningstillfällen

* Framtagning av relevant referensmaterial

* Uppdateringar utifrån ändringar i lagstiftning eller Karolinskas regler under avtalsperioden.

* Omkostnader för föreläsare

* Pris till vinnande lag vid varje kurstillfälle

* Spelmaterial och rättigheter att i egen regi använda spelet i verksamheten efter att avtalsperiodens utgång 2024

Syftet med anskaffningen är att bidra till Karolinskas systematiska arbetsmiljöarbete och finansieras av Statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen). Denna anskaffning syftar till att utbilda över hela arbetsmiljöfältet med bred ingång i gällande lagar, regelverk och förordningar anpassade till Karolinskas samverkansstruktur, anpassning och rehabilitering samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-9549