Region Stockholm Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom

Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

0706-0590