Region Stockholm Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Specialiserad rehabiltering efter vård på akutsjukhus. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2016-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2019-1582