Region Stockholm Specialiserad Ortopedi och handkirurgi

Specialiserad Ortopedi och handkirurgi

Stockholms läns landsting, Stockholm

Stockholms läns landsting erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi. Inbjudan, förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2014-07-07

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2021-1281