Region Stockholm Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2018-0269