Region Stockholm Specialiserad neurologisk rehabiliter. efter vård på akutsjh

Specialiserad neurologisk rehabiliter. efter vård på akutsjh

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för att bedriva Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett finns att hämta via nedanstående länk

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2016-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 1503-0438