Region Stockholm Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för Specialiserad fysioterapi. Förfrågningsunderlag och ansökningsblankett kan erhållas via nedanstående länk.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-08-28

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 0706-0590