Region Stockholm Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi

Stockholms läns landsting Avdelningen för särskilda vårdfrågor Stockholm

Region Stockholm erbjuder, enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), att söka godkännande för Specialiserad fysioterapi.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-08-28

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 0706-0590