Region Stockholm Samarbetspartner för kommunikationsinsatser - Tobiasregistret

Samarbetspartner för kommunikationsinsatser - Tobiasregistret

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, STOCKHOLM

För Tobiasregistrets räkning genomför Serviceförvaltningen i Region Stockholm upphandling av en samarbetspartner för genomförande av kommunikationsinsatser.Lot nr.: 1

Allmän del

För Tobiasregistrets räkning genomför Serviceförvaltningen i Region Stockholm upphandling av en samarbetspartner för genomförande av kommunikationsinsatser.

Last tender date: 01/25/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4619

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4619&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 03/30/2025 22:00:00Lot nr.: 2

Sanningsförsäkran och kvalificering - Väljs av anbudsgivare som avser att direkt i anbudet ifylla sanningsförsäkran samt bifoga bevis för uppfyllande av kvalificeringskrav

"ESPD" respektive "Sanningsförsäkran och kvalificering" utgör valbara delar beroende på om anbudsgivaren önskar lämna en egenförsäkran eller ifylla sanningsförsäkran och bifoga bevis för uppfyllande av kvalificeringskrav direkt i upphandlingen. "Sanningsförsäkran och kvalificering" väljs av anbudsgivare som avser direkt i anbudet ifylla sanningsförsäkran samt bifoga bevis för uppfyllande av kvalificeringskrav. Anbudsgivaren måste då med anbudet inlämna samtliga efterfrågade bevis. OBS! Anbudsgivaren måste välja en av dessa.

Last tender date: 01/25/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4619

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4619&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 03/30/2025 22:00:00Lot nr.: 3

Krav på tjänsten

För Tobiasregistrets räkning genomför Serviceförvaltningen i Region Stockholm upphandling av en samarbetspartner för genomförande av kommunikationsinsatser.

Last tender date: 01/25/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm - Serviceförvaltningen

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4619

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=4619&GoTo=Tender

Duration contract start date : 03/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 03/30/2025 22:00:00

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/111