Region Stockholm Sakkunnigt stöd till förbundsrevisorerna för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Sakkunnigt stöd till förbundsrevisorerna för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Region Stockholm , Regionrevisorerna, Stockholm

Upphandling av sakkunnigt stöd till förbundsrevisorerna för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RK 2022-0095 (KSA 78-2022)