Region Stockholm Rör, plattor/rackar och kringutrustning för fryslagring av biologiska prover

Rör, plattor/rackar och kringutrustning för fryslagring av biologiska prover

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Request for information (RFI) gällande rör, plattor/rackar och kringutrustning för fryslagring av biologiska prover.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-01-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-12-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RFI 202319