Region Stockholm Röntgen- och metalldetektionsutrustning

Röntgen- och metalldetektionsutrustning

Kriminalvården, NORRKÖPING

Upphandlingen omfattar röntgen- och metalldetektionsutrustning. Röntgenutrustning i form av konventionell röntgen för handbagage samt röntgen för gods. Metalldetektionsutrustning för personer, i form av handenheter och bågar. Upphandlingen omfattar också tillhörande produkter och tjänster såsom utbildning, service och support.

Kriminalvården genomför denna upphandling som en samordnad upphandling med följande parter: • Polismyndigheten, organisationsnummer 202100-0076 • Statens institutionsstyrelse, organisationsnummer 202100-4508 • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), organisationsnummer 232100-0016

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2022-573