Region Stockholm Rivning av byggnad M8

Rivning av byggnad M8

Locum AB

Rivning av byggnad M8, ABT 06. Se upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2024-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

LOC 2023-1050