Region Stockholm RFI Verksamhetssystem för avvikelsehantering

RFI Verksamhetssystem för avvikelsehantering

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

RFI - marknadsundersökning

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-06-02)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2024 - 2826