Region Stockholm RFI Utveckling av Kliniskt placeringsprogram för studenter

RFI Utveckling av Kliniskt placeringsprogram för studenter

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Avdelning Utbildning vid Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter inför en eventuell upphandling av ett utvecklingsprojekt för ett system för klinisk placering av studenter.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-22)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-28

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/48