Region Stockholm RFI Tvätt-, läckströmstest-, och desinfektion för TEE-prober

RFI Tvätt-, läckströmstest-, och desinfektion för TEE-prober

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset söker information om tvätt-, läckströmstest- och

desinfektering av TEE-prober.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-04-19)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-2955