Region Stockholm RFI: TENS- och inkontinensstimulatorer

RFI: TENS- och inkontinensstimulatorer

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

RFI: TENS- och inkontinensstimulatorer

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-10-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/60