Region Stockholm RFI TEE tvätt-, läckströmstest-, och desinfektion för transesophagusprober

RFI TEE tvätt-, läckströmstest-, och desinfektion för transesophagusprober

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset söker information om möjligheter till lösning för TEE

tvätt-, läckströmstest-, och desinfektion för transesophagusprober.

Karolinska Universitetssjukhuset söker information om möjligheter till lösning för TEE

tvätt-, läckströmstest-, och desinfektion för transesophagusprober inför en eventuell upphandling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-01-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-0131