Region Stockholm RFI Talsyntesröst för trafikinformation och ljudhantering

RFI Talsyntesröst för trafikinformation och ljudhantering

Stockholms läns landsting, Trafiknämnden, Stockholm

RFI Talsyntesröst för trafikinformation och ljudhantering.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-08-18)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-06-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/20