Region Stockholm RFI - Synpunkter inför upphandling Anestesi- och intensivvårdsartiklar, 2024 SLL510

RFI - Synpunkter inför upphandling Anestesi- och intensivvårdsartiklar, 2024 SLL510

Region Stockholm, Stockholm

Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter inför upphandling av Anestesi- och intensivvårdsartiklar, 2024 SLL510.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-02-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-01-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer