Region Stockholm RFI - SPECT/CT

RFI - SPECT/CT

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Detta är en Request for Information (RFI) där Karolinska Universitetssjukhuset (KS) efterfrågar information från marknaden gällande sjukhusets behov av gammakamera med datortomograf, SPECT/CT. Detta är inte en anbudsinfordran utan en möjlighet att inhämta information för framtida överväganden.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-03-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-1482