Region Stockholm RFI: Rehabilitering avseende övre och/eller nedre extremitetsskador

RFI: Rehabilitering avseende övre och/eller nedre extremitetsskador

Region Stockholm, Stockholm

Region Stockholm går ut i en RFI i samband med förarbetet inför upphandlingen av rehabilitering för personer med extremitetsskador.

RFI avseende rehabiliteringstjänst

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-06-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2022-0237