Region Stockholm RFI PNA-system

RFI PNA-system

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

RFI inför eventuellt kommande upphandling av nytt PNA-system.

Syftet med denna RFI är att inhämta information om marknaden avseende system för dataöverföring av patientnära analysresultat (PNA).

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RFI 202301