Region Stockholm RFI - PET/CT

RFI - PET/CT

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Detta är en Request for Information (RFI) där Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) efterfrågar information, kommentarer och synpunkter från marknaden gällande sjukhusets behov av en PET/CT.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-1481