Region Stockholm RFI Nätverksutrustning och tjänster för Karolinska Universitetssjukhuset campus Solna

RFI Nätverksutrustning och tjänster för Karolinska Universitetssjukhuset campus Solna

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter inför upphandling av nätverksutrustning och tjänster.

Nätverksutrustningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska livscykelhanteras inom kommande två till tre år och är första steg i modernisering av hela LAN-infrastrukturen. Det innebär att teknik och design måste beakta Karolinska sjukhusets totala behov också för Karolinska Huddinge när nätet i Huddinge behöver livscykelhanteras.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-06)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0305