Region Stockholm RFI - Molekylär fecesdiagnostik

RFI - Molekylär fecesdiagnostik

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Klinisk mikrobiologi önskar information om molekylär diagnostik för påvisning av nukleinsyra av tarmpatogena bakterier, virus och parasiter i feces.

(Meddelande om request for information, RFI)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-02-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RFI 202406