Region Stockholm RFI Mediebevakning och medieanalys, SLL1897

RFI Mediebevakning och medieanalys, SLL1897

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

RFI avseende Mediebevakning och medieanalys, SLL1897.

Region Stockholm tar tacksamt emot leverantörernas svar på ställda frågor inför upphandling av mediebevakning och medieanalyser.

Se fullständig info samt frågeställningar i bifogat dokument.

Mediebevakning och medieanalys.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-03-20)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0443