Region Stockholm RFI MALDI-ToF instrument

RFI MALDI-ToF instrument

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Syftet med denna RFI är att inhämta information om marknaden avseende MALDI-ToF-instrument för diagnostik som uppfyller de högt ställda krav som Karolinska Universitetssjukhuset ställer på utrustning och leverantörer.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-12-20)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-12-02

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RFI 202203