Region Stockholm RFI - lösningar för EEG inom rutin EEG/övervakning på IVA och långtidsmonitorering för epilepsiutredningar.

RFI - lösningar för EEG inom rutin EEG/övervakning på IVA och långtidsmonitorering för epilepsiutredningar.

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

RFI - Request for Information

Karolinska Universitetssjukhuset söker information om möjligheter till lösningar för EEG inom rutin EEG/övervakning på intensivvårdsavdelningar och långtidsmonitorering för epilepsiutredningar.

RFI - Request for information

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-12)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-4017