Region Stockholm RFI Kommunikativa tillgänglighetstjänster

RFI Kommunikativa tillgänglighetstjänster

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Syftet med denna RFI är att ge Region Stockholm information i förberedelserna med att skapa tydliga, transparenta och proportionerliga upphandlingsdokument genom att tillvarata branschens erfarenheter och kunskaper. Vi efterfrågar expertstöd och hög kompetens inom tillgänglighet gällande lagkrav och standarder. Leverantören ska kunna analysera, genomföra, och följa upp tillgänglighetsanpassningar samt stödja organisationen i arbetet med att tillgängliggöra kommunikation och tjänster för Region Stockholm.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-18)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2022-0341