Region Stockholm RFI - Informationsförfrågan avseende Trafikhanteringssystem för färdtjänst och sjukresor

RFI - Informationsförfrågan avseende Trafikhanteringssystem för färdtjänst och sjukresor

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Syftet med en Request for Information (RFI) är att inhämta värdefull information från marknaden inom området som vi inte känner till. Således inbjuder Trafikförvaltningen samtliga intresserade leverantörer till att besvara publicerad RFI gällande systemstöd av trafikhantering och trafikplanering för färdtjänst och sjukresor.Lot nr.: 1

RFI - Informationsförfrågan avseende Trafikhanter.

Trafiknämnden via dess förvaltning (trafikförvaltningen) har publicerat en RFI (Informationsförfrågan) gällande Trafikhanteringssystem för färdtjänst och sjukresor.

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm, Trafiknämnden

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18783Lot nr.: 2

Informationsfrågor

Trafiknämnden med dess förvaltning (trafikförvaltningen) inbjuder samtliga intresserade leverantörer till att besvara denna RFI inom området för systemstöd av trafikhantering och trafikplanering för färdtjänst och sjukresor.

Type of contract: Services

Authority: Region Stockholm, Trafiknämnden

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=18783

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-06-02)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2023-0914