Region Stockholm RFI inför upphandling av brandgaspartier

RFI inför upphandling av brandgaspartier

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Projekt Brandgaspartier på stationer skall bygga brandglaspartier mellan perrong och rulltrappsschakt på 34 underjordstationer, total ca 60 partier skall byggas under tidsperioden 2023–2026. Vidare skall även stigarledningar (tomrör för släckvattentransport från gatunivå till plattform) byggas, rivas, justeras eller intag/uttag flyttas på 44 stationer. Utöver detta så innefattar även arbetet diverse stationsanpassningar i form av röktätning, brandlarm, ventilationsjustering osv.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-01

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/43