Region Stockholm RFI Grön Banvall

RFI Grön Banvall

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Informationsförfrågan rörande information om möjliga gröna lösningar för spåranläggningar. Ett utvecklingsprojekt som heter Grön banvall bedrivs för tillfället av trafikförvaltningen. Projektet syftar till att utreda och utvärdera gröna lösningar på banvall/spåranläggningar.

Please see RFI Green embankment regarding information about the RFI in English.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-03-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RFI