Region Stockholm RFI-Genomräckningsautoklav

RFI-Genomräckningsautoklav

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset söker med denna RFI information om möjligheter till lösningar för en genomräckningsautoklav.

Välkomna att lämna era synpunkter, svar på våra frågor samt övrig information för denna Request for information (RFI). Inga frågor är obligatoriska utan det går givetvis bra att lämna blanka svar under frågor man inte vill svara på. 

Syftet med denna RFI är att inhämta information kring genomräckningsautoklav inför en eventuell upphandling. Genom denna RFI kan vi på Karolinska förhoppningsvis skapa oss en god överblick av marknaden och de olika utrustningarna som kan erbjudas genom att ta del av viktig information samt goda inspel från leverantörsmarknaden. Vidare kan vi på så sätt skapa ett tydligare upphandlingsunderlag vid en eventuell upphandling.

Karolinska Universitetssjukhuset kan inte ge någon ekonomisk ersättning till de som svarar på denna RFI.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-08-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-07-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2022-6727