Region Stockholm RFI gällande NR-Fit RS 2019-0018

RFI gällande NR-Fit RS 2019-0018

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Synpunkter inför upphandling av finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård avseende

”Ny ISO-standard (ISO 80369-6) för neuraxiala användningsområden och regional anestesi”

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-19)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/102