Region Stockholm RFI Förstudie avseende Sårbehandlingsartiklar SLL575

RFI Förstudie avseende Sårbehandlingsartiklar SLL575

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

RFI förstudie avseende Sårbehandlingsartiklar SLL575

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-04-14)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

FSN 2023-0137