Region Stockholm RFI busstrafik E45

RFI busstrafik E45

Region Stockholm, Trafiknämnden, Stockholm

Trafikförvaltningen inbjuder till marknadsdialog i samband med planeringsstudie inför kommande upphandling av busstrafiken i Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-25)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-11-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

TN 2022-0897