Region Stockholm RFI Blodvaggor

RFI Blodvaggor

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Bloddonation, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Karolinska universitetslaboratoriet, önskar informera sig avseende aktuellt utbud av lämpliga blodvaggor.

Syftet med denna RFI är att undersöka marknadens utbud av möjliga för att underlätta framtagandet av ett framtida förfrågningsunderlag. Den produkt vi senare kommer att efterfråga ska vara kompatibel med i Norden vanligt förekommande blodpåsesystem.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RFI 202303