Region Stockholm RFI Andningshjälpmedel

RFI Andningshjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Andningshjälpmedel används av barn och vuxna med svår lungfunktionsnedsättning, lungsjukdom eller sömnapné, vid hemsjukvård. Delar av upphandlingen räknas som livsuppehållande utrustning, t.ex. ventilator och hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som CPAP, Detta är en RFI, en marknadsundersökning, inför den kommande upphandlingen.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-12-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/90