Region Stockholm RFI Affärssystem (ERP)

RFI Affärssystem (ERP)

Region Stockholm, Trafiknämnden, STOCKHOLM

Detta är en RFI (Request for information) avseende affärssystem inför Trafikförvaltningens (TF) potentiella upphandling av detsamma.

Ett nytt affärssystem behöver vara ett användarvänligt och intuitivt system där ökad säkerhet, långsiktighet, lag- och regelefterlevnad är i fokus. TF är i behov av ett modernt och förändringsbart affärssystem som med standardiserad lösning ger högre innovationstakt i syfte att få mer automatiserade processer och effektivare arbetssätt.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-06-07)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-05-24

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

24/32