Region Stockholm Reumatologiska ultraljud

Reumatologiska ultraljud

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Fyra st reumatologiska ultraljud till Karolinska i Solna och Huddinge samt option om köp av ytterligare fyra st utrustningar.

Upphandlingen avser anskaffning av ultraljudsutrustningar till Reumatologiska kliniken, ME gastro, hud, REUMA. Utrustningarna kommer att användas för undersökning av leder, lednära strukturer och kärl på reumatologen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Verksamheten utreder och behandlar patienter med inflammatorisk systemsjukdom samt patienter med nydebuterad eller terapiresistent kronisk artritsjukdom. Med hjälp av ultraljud så kan vi diagnostisera och därefter behandla dessa sjukdomstillstånd.

Fyra st reumatologiska ultraljud till Karolinska i Solna och Huddinge.

Verksamheten utreder och behandlar patienter med inflammatorisk systemsjukdom samt patienter med nydebuterad eller terapiresistent kronisk artritsjukdom. Med hjälp av ultraljud så kan vi diagnostisera och därefter behandla dessa sjukdomstillstånd. 

Anbudsinbjudan

Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av ultraljudsutrustning för reumatologisk användning.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) inom Region Stockholm (RS). Organisationsnummer: 232100-0016.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukhuset har ca 1 340 vårdplatser, producerar ca 97 000 vårdtillfällen per år, har ca 1,6 miljoner patientbesök per år, omsätter ca 18 miljarder kronor per år och har ca 16 000 medarbetare. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

För ytterligare information om Karolinska Universitetssjukhuset, se www.karolinska.se

Bakgrund och avsedd användning

Befintliga ultraljudsutrustningar som nu ska bytas ut befinner sig i slutet av sin tekniska livslängd.

Upphandlingen avser anskaffning av ultraljudsutrustningar till Reumatologiska kliniken, ME gastro, hud, REUMA. Utrustningarna kommer att användas för undersökning av leder, lednära strukturer och kärl på reumatologen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Utrustningarna kommer att användas av läkarpersonal på reumatologen i ren miljö och även vid undersökning och provtagning under operationer i steril miljö. Utrustningarna kommer att användas cirka 8 timmar varje vardag. Avsedda utrustningar kommer att användas framförallt för diagnostik och handläggning av artrit- och vaskulitsjukdomar.

Med reumatologiskt ultraljud identifieras inflammation och grad av inflammation mäts i de drabbade områdena. För artritsjukdomar krävs gråskalebild med hög upplösning i kombination med mycket känslig doppler-funktion för att kunna identifiera kapillärt flöde i inflammerade områden. Detta är nödvändigt för tidig diagnostik av inflammatoriska ledsjukdomar. Med hjälp av resultatet får behandlande reumatolog en uppfattning om vad varje enskild patient har för sjukdomsaktivitet vid diagnostillfället och senare under uppföljning av sjukdomen. Med hjälp av ultraljudsundersökningen utvärderas behandlingseffekt för att kunna ta ställning till fortsatt anti-reumatisk behandling. För ultraljudsdiagnostik av vaskulitsjukdomar (jättecellsarterit) är kombinationen av gråskalebild med mycket hög upplösning och känslig doppler-funktion ett krav. Detta innebär behov av ultraljudsutrustning med högfrekventa givare minst 20 MHz i B-mode och minst 10 MHz vid doppler-funktion.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

K 2023-1468