Region Stockholm Request for information (RFI) inför upphandling av Hörseltekniska hjälpmedel

Request for information (RFI) inför upphandling av Hörseltekniska hjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

En skriftlig marknadsundersökning/ Request for information (RFI) för att undersöka marknaden och samla information om det beskrivna området inför kommande upphandling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-04-02)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

24/5