Region Stockholm Remiss kravspecifikation benledda hörapparater

Remiss kravspecifikation benledda hörapparater

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

Extern remiss innebär att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på kravspecifikationen innan upphandlingen annonseras. Syftet är att inhämta synpunkter för att sedan kunna presentera ett så tydligt och bra förfrågningsunderlag som möjligt.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-05-25)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/32