Region Stockholm Remiss Förstoringsglas och kikare

Remiss Förstoringsglas och kikare

Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholm

SLSO har påbörjat en upphandling av förstoringsglas och kikare.

Vi skickar härmed delar av upphandlingsdokumenten på remiss. Extern remiss innebär att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på upphandlingsunderlaget innan den annonseras.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-13)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-12-20

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/82