Region Stockholm Rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador

Rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador

Region Stockholm - Serviceförvaltningen, Stockholm

Region Stockholm går ut i en upphandling avseende vårdtjänst för rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2023-01-10)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-12-03

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

HSN 2022-0237